Vyšná Pisaná - Dedinka v kraji rusínov

Táto počtom obyvateľov neveľká dedinka leží v severnej časti Nízkych Beskýd pod hlavným karpatským hrebeňom, 14 km severovýchodne od Svidníka. Hraničí s Poľskou republikou a v jej chotári sa nachádza najvyššie položené miesto okresu Svidník, vrch Stavok. Prírodnú scenériu tvoria v prevážnej miere lesné porasty buka a hraba, popri iných s výskytom chránených a vzácnych rastlín, akými sú: Telékia ozdobná, Skopólia kranská ci Snežienka jarná.

Život ľudí v týchto končinách býval a je dosť často skúšaný jednak vonkajšími vplyvmi, medzi ktoré nesporne patrí spoločenko-politické usporiadanie krajiny (napr. kruté boje v období 2. svetovej vojny), ale i vplyvmi vnútornými, ako je zápas ľudí s prírodou počas neraz mrazivých a zasnežených zím. Tie však majú svoje magické a snehom trblietajúce sa čaro v časoch vianočných.

Túžba ľudí po práci, no predovšetkým zaobstáranie chleba pre svojich najblizších si vyžadovala neraz neľahké vyrovnanie sa nielen s politickým usporiadaním krajiny, či bitku s prírodnými živlami. Ale vyžadovala si hlavne tvrdú prácu pri obhospodárovaní ornej pôdy, ktorá často bola náročná a úmorná.

Dôležitou súčasťou života človeka v týchto končinách je i jeho duchovný život. A tak neoddeliteľnou častou bytia ludí je i návštevovanie gréckokatolíckej cerkvi, ktorá je zasvätená Zosnutiu ( Uspeniju ) Presvätej Bohorodičky.

O svojskej jedinečnosti a nádhernej prírodnej scenérii našej dedinky a jej chotára svedčia i početné návštevy turistov z rôznych kútov zeme, ci pravidelné každoročne konajúce sa výstupy na Stavok.

Nechajte sa teda viest a spoznajte naš kraj aj prostredníctvom tejto webovej stránky.