Projekt Interreg Poľsko - Slovensko

Kategória: Úradne oznamy Uverejnené: sobota, 24. august 2019

Publicita k projetku „ Cez kopec k susedovi ”.

Čítať ďalej...

Schválené - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Kategória: Úradne oznamy Uverejnené: pondelok, 01. júl 2019

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vyšná Pisaná na roky 2019 - 2025 schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Pisanej na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 29.6.2019 uznesením číslo 4.

Čítať ďalej...

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Kategória: Úradne oznamy Uverejnené: piatok, 25. január 2019

Návrh PHSR obce Vyšná Pisaná na roky 2019 - 2025

Čítať ďalej...

VZN

Kategória: Úradne oznamy Uverejnené: pondelok, 14. január 2019

VZN č.1/2018

Čítať ďalej...