Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Kategória: Úradne oznamy Uverejnené: piatok, 25. január 2019

Návrh PHSR obce Vyšná Pisaná na roky 2019 - 2025

Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vyšná Pisaná na roky 2019 - 2025
Územné vymedzenie:
Obec Vyšná Pisaná, kód okresu: 712, kód obce: 528056
Územný plán obce schválený:
Nie
Dátum schválenia PHSR:
 
Dátum platnosti:
31.12.2025
Verzia:
1.0
Publikovaný verejne:
25.1.2019
Prílohy: