VZN

Kategória: Úradne oznamy Uverejnené: pondelok, 14. január 2019

VZN č.1/2018

Názov dokumentu:

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Vyšná Pisaná

Publikovaný verejne:
 14.1.2019
Prílohy: