Úradne oznamy

Oznamy obecného úradu.

Zmluvy

Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky v súlade so zákonom č.546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2011.