Schválené - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Kategória: Úradne oznamy Uverejnené: pondelok, 01. júl 2019

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vyšná Pisaná na roky 2019 - 2025 schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Pisanej na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 29.6.2019 uznesením číslo 4.

Názov dokumentu:
Schválený - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vyšná Pisaná na roky 2019 - 2025
Územné vymedzenie:
Obec Vyšná Pisaná, kód okresu: 712, kód obce: 528056
Územný plán obce schválený:
Nie
Dátum schválenia PHSR:
29.6.2019
Dátum platnosti:
31.12.2025
Verzia:
1.0
Publikovaný verejne:
1.7.2019
Prílohy: