Zmluva o budúcej zmluve s NATUR-PACK, a.s.

Kategória: Zmluvy Uverejnené: utorok, 29. marec 2016

Zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Číslo zmluvy:
 
Suma:
 
Názov zmluvy:
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Predmet:
Obec sa zaväzuje uzatvoriť' s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.
Zmluvný partner:
NATUR-PACK, a.s.

IČO: 35979798 - spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,vl. č. 3815/B

Adresa:
Ružova dolina 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Detail:
Zmluva zverejnená 29.03.2016
Platnosť od:
27.10.2015
Platnosť do:
 
Dátum podpisu:
27.10.2015
Typ zmluvy:
Zmluva o budúcej zmluve
Prílohy: