Symboly obce

Kategória: História obce

Symboly obce Vyšná Pisaná sú zapísané do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou V - 172 / 2001 v tejto podobe:

Erb obce

Erb obce Vyšná Pisaná

V striebornom štíte po zelenej oblej, vľavo trávnatej pažiti kráčajúci semhľadiaci muž v zelenom odeve, v  čiernom klobúku a čižmách s čiernou kapsou cez ľavé plece, pravicou držiaci hlaveň čiernej pušky položenej na pravom ramene.

 

 

Vlajka obce

Vlajka obce Vyšná Pisaná

Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/5), čiernej (1/5) a zelenej (2/5). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Pečať obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom: OBEC VYŠNÁ PISANÁ. Alternatívna pečať je v rusínskom jazyku napísaná azbukou: СЕЛО ВЫШНЯ ПИСАНА.

Symboly obce Vyšná Pisaná obecné zastupiteľstvo schválilo na zasadnutí 25. Júna 2001 vyhlásením číslo 15/2001.