Volení predstavitelia obce

Kategória: História obce

Obyvatelia obce boli v minulosti nútení prekonávať obrovské ťažkosti. Trvalou hodnotou zostane, že dnešná podoba Vyšnej Pisanej je výsledkom ich pracovitosti. Je výsledkom aj práce funkcionárov obce, ktorí sa v každom období snažili zabezpečiť pre obec to najlepšie.

 

Mená richtárov do skončenia prvej svetovej vojny nepoznáme. V medzivojnovom období stáli na čele obce richtári Jozef Pitlivka (1920 – 1936) a Ján Hvozda (1936 – 1941 ). Počas existencie slovenského štátu bol vládnym komisárom v obci Andrej Kostik ( 1941 – 1944 ).

Po druhej svetovej vojne stáli na čele obce predsedovia MNV: Vasiľ Jurčišin ( 1945 – 1946, 1960–1974), Ján Kostík (1946–1950), Andrej Pitlivka (1950–1954), Andrej Hvozda (1954 – 1960 ), Juraj Chovanec ( 1974 – 1981 ), Peter Hvozda (1981 – 1986 ) a Ján Hvozda (1986 – 1990 ).

Tajomníkmi MNV boli: Ján Rodák ( 1950 – 1976 ), Anna Močilenková ( 1976 – 1981 ), Andrej Kostík ( 1981 – 1986 ) a Andrej Kušej ( 1986 – 1990 ).

Administratívnou pracovníčkou v obci dlhé obdobie bola Anna Močilenková.

Starosta obce:

Bc. Vasil Pitlivka (1990  – 2022)

Po voľbách v roku 2022 je starostom v obci Milan Rodák.

Zastupcovia starostu:
1990 - 1998 Ing. Peter Holovka
1999 - 2006 Vasiľ Jurčišin
2006 - súčasnosť Ján Kandravý