Prvá svetová vojna

Kategória: História obce

Začiatok 20.storočia priniesol tomuto regiónu ďalšie utrpenie, keď neostal ušetrený ničenia v prvej svetovej vojne. Po vyhlásení mobilizácie nastúpili do armády schopní muži vo veku do 50 rokov. Už to samo o sebe bolo veľkým zlom, pretože gazdovstvá ostali bez robotných rúk.

 

Hneď na začiatku vojny, v jeseni 1914 zaútočila ruská armáda pod velením A.A.Brusilova na karpatské priesmyky. Ustupujúci vojaci cisársko-kráľovskej armády rekvírovali, čo sa dalo a pred príchodom ruských vojsk, dedinu podpálili. Protiútokom boli ruské vojská z tejto strany Karpát vytlačené, ale ich útok sa onedlho znova zopakoval. Až prielom u Gorlic v roku 1915 znamenal ich definitívny ústup z Karpát. Boje v chotári obce vyžiadali si straty na ľudských životoch a spôsobili veľké materiálne škody, keď aj obec bola zničená na 60 %. Svedectvom o týchto bojoch je dnes už skoro zabudnutý vojenský cintorín nachádzajúci sa na obecnom cintoríne, kde v 15 hroboch bolo pochovaných 21 mŕtvych vojakov. V 13 hroboch leží jeden vojak, v  jednom hrobe dvaja a v jednom šiesti vojaci.

Vojna si vyžiadala aj ľudské obete z obce. Pri manipulácii s delostreleckým granátom zahynuli v roku 1922 Vasiľ Jurčišin a Pavel Hvozda.

Po prechode frontu si postavili ľudia núdzové príbytky. Obnova obce v dôsledku vojnových udalostí a toho, že po skončení vojny nebolo možnosti zárobku, trvala až do rokov 1923 – 1924. Päť murovaných domov tu bolo postavených v rámci štátnej akcie a ostatné vrátane hospodárskych stavieb si postavili občania svojpomocne.